SøftenSpejderne

SøftenSpejderne

Velkommen til KFUM spejderne i Søften

Praktisk

Pris for at være medlem hos SøftenSpejderne

Det koster 400 kr. pr. halvår at være medlem.
Kontingentet dækker materialer, leje af lokaler, mærker til uniformen mm.
Som medlem er du dækket af KFUM-Spejdernes ulykkesforsikring når du er til spejder.

Alle vores voksne ledere er frivillige og ulønnede.
Kontingentet opkræves halvårligt.

Tidligere har det været muligt at søge økonomisk støtte gennem SøftenSpejderne til kontingent, lejre, mm. Denne ordning sluttede pr. 1. januar 2015. I stedet kan du søge et såkaldt fritidspas i Favrskov kommune. Du kan læse mere om det via dette link. Aarhus kommune har en tilsvarende ordning, det kan du læse om her.

Børneattester:

Alle børne- og ungdomsorganisationer kan desværre komme i situationer, hvor nuværende eller tidligere medlemmer bliver anklaget for seksuelle krænkelser. Hos KFUM-Spejderne arbejder vi åbent og aktivt forat undgå disse situationer, ved at screene vores frivillige ledere.
Således er det et krav, at alle ledere og medhjælpende medlemmer over 15 år afleverer børneattest fra Det Centrale Kriminalregister.