SøftenSpejderne

SøftenSpejderne

Velkommen til KFUM spejderne i Søften

Ulve

Ulveflokken hos SøftenSpejderne.

Ulveflokken hos SøftenSpejderne.

Ulveflokken er for børn i 2. og 3. klassetrin eller tilsvarende alder.

Vi mødes hver tirsdag 18.30–20.00 og er ude uanset vejret!

Du skal derfor altid at være klædt på til at være ude. I de mørke måneder er det en god idé at medbringe en lommelygte (ikke pandelampe), gerne i en snor (evt. om halsen).

Ulvearbejdet har Junglebogen som fantasiramme, og flere aktiviteter er planlagt ud fra denne. I løbet af de to år du kan være Ulv, laver vi aktiviteter som fx at tage knivbevis (første år), tage savbevis (andet år), sejle i kano, klatre på vores klatrevæg og lære basale spejderfærdigheder, få kendskab til naturen, lære at klare sig selv i et vist omfang og lære lidt om omverden.

Ulvene er delt op i bander, hvor børn leder børn, og på denne måde trænes samarbejdsevne, evne til at have ansvar og empati.

Vi inddrager forældre både i de sjove spejderaktiviteter og beder om hjælp til kagebagning, kørsel og enkelte praktiske opgaver nogle få gange om året.

Nye ulve der er interesseret i at starte kan møde op til opstart eller til det første ulvemøde. Du kan også kontakte enhedsleder Birgit på birgit.sanggaard.ingvorsen@gmail.dk og høre mere om ulveflokken.

Vi holder opstart, oprykning og forældremøde for alle enheder tirsdag den 23. august kl. 18.30-20 og ulvemøderne starter tirsdag den 30. august.